Selfie Automaton

Romanian Pavilion
15th International Architecture Exhibition
La Biennale di Venezia

Selfie Automaton vorbește despre mecanisme și rolul individual în alcătuirea și funcţionarea acestora. Alcătuirea vine din trei direcţii – a arhitecturii, a lumii spectacolului și a artei – și funcţionează în jurul unui nucleu comun, automatele mecanice. Obiecte bizare și comice, acestea sunt pretext și modalitate de comunicare, între autori și publicul bienalei.

Automatele animă caricaturi umane sau animale fantastice și sunt asamblate în formă de scene predefinite, frânturi de spectacol, în care un loc special este rezervat vizitatorului. Plasat pe scenă, acesta devine dinam și actor într-un scenariu cu formă fixă și repetitivă, un posibil portret generic al relaţiilor sociale, descompus în fragmente.

Foto © Dacian Groza
Foto © Dacian Groza

Marionetele devin personaje principale dar sunt private de libertăţile din lumea spectacolului, unde pot sfida legile gravitaţiei sau pot deveni „conștiente” (în extremă tragică, își pot recunoaște firele care le leagă și se pot elibera). Deși alcătuite cu articulaţii care le permit „libertatea de mișcare”, în acest caz, acestea sunt private de corzi și literalmente fixate în cuie, într-un mecanism care le permite o singură mișcare, și aceea predefinită. Iar vizitatorul nu face excepţie. Poziţionat ca parte a mecanismului, are o singură opţiune: să-i asigure funcţionarea prin propria sa acţiune, repetitivă.

Astfel, stereotipul confortabil al manipulatului și manipulatorului – care ne plasează acţiunile la capătul unei corzi, drept consecinţe, este înlocuit cu un sistem de opţiuni blocate. Vizitatorul devine obiect fără opţiuni, balerină uriașă la o masă de banchet, victimă a unei comisii oarecare, sau cerșetor de dorinţe.

Scenele devin posibile prin mânere și pedale, acţionate de utilizator. Un sistem aparent de roţi dinţate transmite mișcarea mecanismelor: o bicicletă pune în mișcare o horă, un ceaun generează un „festin”, o manivelă trezește o comisie, alta învârte un pește de aur, sau o pasăre în zbor – prizonieră în afara cuștii sale.

Proiectul Selfie Automaton propune o reflecţie asupra caracterelor și acţiunilor blocate în automatisme, dar și o temă deschisă, cea a tiparelor predefinite: există ele cu adevărat, facem parte din ele, suntem victimele lor, sau cei care le generează?